“Hayali Hatlar” Magma Dergisi, Sayı 2, Aralık 2014, ss.149-155

Bir yandan sınırlar belirsizleşiyor, öbür yandan hatlar daha da kalınlaşıyor. Sınırlara geçilmez duvarlar örülüyor. Gelişmiş ülkelerin kendi aralarındaki sınırlar haritalarda kalırken göçmen akınlarına karşı kale duvarına dönüşüyor. Ortadoğu’daki savaşlar ve yoksul ülkelerle Avrupa arasındaki coğrafi konumu nedeniyle Türkiye göçmen akınlarıyla karşı karşıya.

Tamamnını pdf olarak okuyun.